Bedre mobildekning i nordre del av fjellet

Alle med Telenor-abbonnement har opplevd vesentlig bedring av forholdene i denne delen av fjellet.

Vi har nå fått melding om at også Telia vil montere sitt utstyr i samme masten. Dette betyr at også Telia-kunder vil få mye bedre forhold. Oppdateringen vil skje i løpet av høsten.

Gaute Szacinski