Garn- og oterfiske for utenbygdsboende

Fjellstyret har vedtatt å åpne for at utenbygdsboende kan fiske med garn og oter på Hornsjøen, Gåsesjøen og Tromstjønnet.

Tilbudet er begrenset til 2 døgnkort i døgnet på hver av de tre vatnene og fiskekortet kan kun kjøpes via Inatur

Tilbudene finner du HER

Gaute Szacinski