Offentlig gjennomsyn

Øyer fjellstyre har vetatt uttalelse i samsvar med fjellovas § 12 om reguleringsplan for Ilseterura.

Saken legges ut til offentlig gjennomsyn på Øyer fjellstyres hjemmeside, kommunehuset på Tingberg og på fjellstyrekontoret på Tretten.

Eventuelle merknader til sakene sendes Øyer fjellstyre, Kongsvegen 1646, 2635 Tretten, eller pr e-post til oyer@fjellstyrene.no innen 25. mars 2019.

Sakens dokumenter kan du lese her

Edgar Enge