Offentlig gjennomsyn april 2019

Øyer fjellstyre har behandlet følgende saker:

 -          Endring av fiskeregler – regler for fiske med garn. I vedlagte saksdokumenter er endringene uthevet med fet skrift.

-          Endring av regler for salg av jaktkort småvilt –begrensning av antall kort for utenbygdsboende uten hund.

Sakene legges ut til offentlig gjennomsyn på Øyer fjellstyres hjemmeside, kommunehuset på Tingberg og på fjellstyrekontoret på Tretten.

Eventuelle merknader til sakene sendes Øyer fjellstyre, Kongsvegen 1646, 2635 Tretten, eller pr e-post til oyer@fjellstyrene.no innen 22. april 2019.

Fiskeregler

Småviltjakt

Edgar Enge