Offentlig gjennomsyn juni 2019

Endring av beitereglene offentlig gjennomsyn

Fjellstyret har vedtatt mindre justeringer av beitereglene for Øyer statsallmenning. 

Endringene  er:

·         Krav om dokumentasjon av tilsyn

·         Krav om levering av ID-lister for storfe

·         Krav til sankeanlegg

Beitereglene med endringer kan du lese HER. Endringene går fram med uthevet skrift

Eventuelle merknader til endringene sendes Øyer fjellstyre, Kongsvegen 1646, 2635 Tretten, eller pr e-post til oyer@fjellstyrene.no innen 15. juni 2019.

Edgar Enge