Offentlig gjennomsyn mai 2018

Sakene legges ut til offentlig gjennomsyn på Øyer fjellstyres hjemmeside, kommunehuset på Tingberg og på fjellstyrekontoret på Tretten. Ev. merknader til sakene sendes skriftlig til Øyer fjellstyre, Kongsvegen 1646, 2635 Tretten, eller pr e-post til oyer@fjellstyrene.no.  Frist for uttalelse er 16. juni.

Gaute Szacinski