Parseller falt i det fri ledige for utvisning

Fem parseller har falt i det fri og er ledige for utvisining til allmenningsberettiget gårdsbruk i drift som trenger mer areal. Begrunnet søknad med opplysninger om behov sendes oyer@fjellstyrene.no eller pr brev til Øyer fjellstyre, Kongsvegen 1646, 2635 Tretten. Frist for å søke er 10. juni.

Nærmere beskrivelse av parsellene:

Feste nr 664 på Søre Nysetra

Feste nr 673 på Søre Nysetra

Feste nr 598 på Lienden

Feste nr 542 på Augsetra (2 parseller)

Edgar Enge