Søk beverjakt i Øyer statsallmenning

Søknad om beverjakt sendes Øyer fjellstyre innen 31. januar. Fellingstillatelsene fordeles ved loddtrekning.

Jakttid:
2.1 - 30.4 og 1.10 - 23.12. Det er ingen jakt i påska, dvs. fra og med palmehelga til og med 2. påskedag

Jaktområdene for bever er delt i fire soner (prioriter område ved søknad):
1. Alt areal sør for Lie-Hornsjøvegen/Allmenningsvegen.
2. Alt areal mellom Lie-Hornsjøvegen og Aksjøsetervegen/Allmenningsvegen.
3. Alt areal nord for Aksjøsetervegen og vest for turiststi fra Brettdalen/Rondanestien.
4. Alt areal øst for turiststi fra Brettdalen/Rondanestien og Aksjøsetervegen/Allmenningsvegen.

Pris:
Prisen pr. fellingstillatelse er kr. 500. Det er anledning til å søke som lag, med inntil 3 deltakere. Prisen er da kr. 500 pluss kr. 100 pr. ekstra deltaker. Hver jeger kan kun delta på ett jaktlag.

Søknad sendes til: oyer@fjellstyrene.no

Gaute Szacinski