Søknad om villreinsjakt i Øyer statsallmenning

Nå er det tid for å søke om reinsjakt. Søknadsfristen er 2. mai.

Innenbygdsboende søker via nettsiden. Vi tar også i mot søknader pr brev. Tildeling av kort skjer ved loddtrekning på åpent trekningsmøte som kunngjøres på forhånd.

Utenbygdsboende søker via Inatur
Tildeling av kort skjer ved felles trekning for Statsalmenningene, via Inatur.  Husk å prioritere område og korttype.

Gaute Szacinski