Småviltjakt 2019

Resultatet fra årets rypetaksering viser en markant nedgang i bestanden, fra 16 ryper /km2 i 2018 til 8 ryper/km2 i år. Det var også nedgang i produksjonen. Årets produksjon var 2,8 kyllinger/par.

På bakgrunn av dette har Øyer fjellstyre gjort vedtak om at årets dagskvote er 1 rype per dag.

Jaktkort for utenbygdsboende uten hund er tilgjengelig for salg på Inatur fra 5. september kl. 09.00. På bakgrunn av resultatene fra rypetakseringen, er det lagt ut et begrenset antall kort

Utenbygds med hund som har søkt og fått tildelt jakt, får tilsendt kort når nødvendig dokumentasjon er levert fjellstyret.

Innenbygds får kjøpt jaktkort på utsalgssteder i bygda. Kortene legges ut i god tid før jakta

Husk å levere jaktrapport etter endt jakt

Gaute Szacinski