Trekning av elgjakt 2019

Elgjakta i Øyer statsallmenning er nå trukket. På grunn av ny personvernlov og GDPR kan vi ikke publisere trekningsresultatene, se mer her.

Alle som har fått tildelt jakt skal nå ha mottatt e-post om dette.

Alle som ikke har fått jakt vil motta en e-post fra Norges Fjellstyresamband med beskjed om at de står på venteliste.

Gaute Szacinski