Trekningsresultat reinsjakt 2018

Reinskortene for innenbygdsboende ble
fordelt i åpent møte tirsdag 15. mai. 53 jegere
hadde søkt jakt.

Kortene for utenbygdsboende ble i år som i
fjor trukket gjennom Inatur-systemet

Gaute Szacinski