Vegåpning

Digeråsen 21. mai 2019

Digeråsen 21. mai 2019

Det blir felles åpning av de fleste fjellvegene torsdag 30. mai kl 08.00.

En gjør oppmerksom på at det kan være mindre flomskader og enkelte bløte partier. En oppfordrer derfor til å kjøre forsiktig. Alle vegene som åpner torsdag er inntil videre stengt for tungtrafikk. En gjør også oppmerksom på at det er meldt kuldegrader i fjellet de nærmeste dagene, vegfarende må derfor være forberedt på snøføre.

Tidligste beiteslipp er satt til søndag 2. juni.
En oppfordrer alle til å sjekke gjerder og grinder etter vinteren.

  • Veslesetervegen - Åpen.

  • Glømmesetervegen - Åpen.

  • Østfjellvegen - Åpen.

  • Holmsetervegen - Åpen.

  • Aksjøsetervegen - Åpen, også for tungtrafikk.

  • Augsetervegen - Åpen.

  • Øyer allmennings veger - Åpen.

  • Pellevegen - Åpen.

  • Hitvegen - Åpen.

  • Døblervegen - Åpen

Oppdatert 6. juni 2019

Gaute Szacinski