Vegåpning - Beiteslipp

Vegselskapene er enige om felles vegåpning fredag 25. mai kl 18.00. Unntatt er Døblervegen, Hitvegen og Pellevegen, som blir fortsatt stengt inntil videre.  Resten av vegene åpnes kun for lett trafikk, og er foreløpigstengt for tunge kjøretøy. Vegene kan ha mindre flomskader og bløte partier, det oppfordres derfor til å kjøre forsiktig.

 

Tidligste beiteslipp blir mandag 28. mai.  En oppfordrer alle til å sjekke gjerder og grinder.

Gaute Szacinski