Skjelbua

Skjelbua ble restaurert i 1970, og har tre sengeplasser.

Adkomst langs Østfjellvegen fra Tretten til Ner-Åsta (ca 30 km). Herfra må en gå ca 4 km langs merket sti før en kommer til Skjelbua (se kartutsnitt).

Med et utbredt stinett, er området rundt Skjelbua et populært turområde, med kort avstand til Rondanestien. Det er også forholdsvis korte avstander til de andre av fjellstyrets åpne buer.

Store myr- og bjørkeskogsområder og kort vei til snaufjellet, gjør bua til et glimrende utgangspunkt for jakt på villrein og rype.

Ønsker en å fiske, er det flere gode ørretvatn i området, og er en heldig kan en lure en kilosfisk eller to. Det er også flere elver og bekker i området, som er kjent for å kunne gi store fangster.

NB:  Vær forsiktig vinterstid.  Ved dårlig vær legger det seg snøskavl helt opp til taket forran inngangsdøra, som er eneste veg ut.  Ikke legg deg til å sove her med porten igjen når det er styggvær vinterstid.

Gasta Design