jaktrapport småvilt

Alle som har løst småviltkort skal rapportere resultatet, uavhengig av om det er felt vilt eller ikke.

Det skal leveres 1 rapport pr jeger. Har du løst 2 dagskort, skal du levere 2 rapporter. Denne rapporten kommer i tillegg til rapport til jegerregisteret

Navn
Navn
Jakttype *
Korttype *
Antall jaktdager og din vurdering av bestanden
Din vurdering av rypebestanden
Din vurdering av harebestanden
Skriv antall felt vilt av hver art.
Skriv art og antall