jaktrapport småvilt

Alle som har løst småviltkort skal rapportere resultatet, uavhengig av om det er felt vilt eller ikke. ALLE FELT MED STJERNE MÅ FYLLES UT. Du skal få meldingen “takk for din rapport” på skjermen når rapporten er sendt. Får du ikke denne meldingen har ikke rapporten gått gjennom.

Det skal leveres 1 rapport pr jeger. Har du løst 2 dagskort, skal du levere 2 rapporter. Denne rapporten kommer i tillegg til rapport til jegerregisteret

Navn *
Navn
Jakttype *
Korttype *
Antall jaktdager og din vurdering av bestanden
Din vurdering av rypebestanden
Din vurdering av harebestanden
Skriv antall felt vilt av hver art.
Skriv art og antall