Fiske i Øyerfjellet

I Øyerfjellet er det vel 50 fiskevatn, samt over 100 km elver og bekker. De riktig store innsjøene finner du ikke i Øyerfjellet, derimot mange mellomstore fjellvatn og enda flere mindre tjønn, de fleste lett tilgjengelig. Noen av de mindre tjønnene kan by på riktig hyggelige overraskelser. Vi sier ikke hvor.....

Fjelloppsynet har laget et notat om fiskeforvaltningen. Notatet kan leses HER.

 Fiskekortpriser

Det er åpnet for at utenbygdsboende kan fiske med garn og oter på Hornsjøen, Gåsesjøen og Tromstjønnet. Fiskekort kan kun kjøpes via Inatur. Se fiskeregler for detaljer.

 

Utsalgssteder

 • Sport 1 Hafjell, Øyer

 • Rustadstuen Sport, Lillehammer

 • Sport 1 Strandtorget, Lillehammer

 • Åstbommen (så lenge den er betjent)

 • Inatur

 • Sms

 • Kiwi Tretten

 • Circle K Tretten

 • Coop Tretten

 • Fjellstyrekontoret, Tretten

 • Coop Øyer

 • Circle K Øyer

Fiskeregler

Fiske med stang er tillatt i tiden 15. mai - 5. september. Etter 05.09 og til isen legger seg, er det kun tillatt med stangfiske på vatn og ikke nærmere inn- og utløpsbekker enn 50 meter. Stangfiske er åpent for alle, mot løsing av fiskekort. Fiske med garn, oter og reiv er forbeholdt innenbygdsboende i Øyer.

For flere detaljer, les her:

Fiskeregler for Øyer statsallmenning

Barn/unge fisker gratis med stang til og med det året de fyller 18, og trenger ikke løse fiskekort. Alle andre må løse fiskekort før fisket starter.

For Reinsvatnet gjelder egne fiskekort og fiskeregler.

Fiskekultivering

Øyer fjellstyre driver et betydelig kultiveringsarbeid:

- Rydding av gytebekker.
- Utfisking av sik på Goppollen og abbor på Hornsjøen.
- Utsetting av ørret i en rekke vann
- Tilrettelegging og fokus på et attraktivt stangfiske.

Båter til fri benyttelse

Fjellstyret har båter til utlån i følgende vann:

 • Goppollvatnet:Ved demninga. Redningsvester på utedoen ved "sikbua", i enden på bilvegen.

 • Våsjøen:Ved friluftsanelgget i nordenden. Redningsvester på doen på friluftsanlegget.

 • Hornsjøen:Ved campingplassen, nedkjøring ved Hotellet. Redningsvester på doen på campingplassen

 • Lyngen:Ved naustet, sørsiden av Hetta.

 • Øveråsta:Øst for Skjelbua, ved Skjela. Redningsvester i uthuset ved Skjelbua.

Båtene ligger ulåst og til fri benyttelse. Bruken skjer på eget ansvar.

Kart

Utlån av garn på Øveråsten og Lyngen

Fjellstyret har garn til utlån på Øveråsten og Lyngen. På Øveråsten henger garnene i Skjelbua, på Lyngen er de i fjellstyrets naust.  Det er redningsvester begge steder.

Fiske med garn og oter er forbeholdt innenbygdsboende. Garnene er innelåst, og innenbygdsboende som ønsker å låne garn tar kontakt med fjellstyret på tlf:488 99 898.

Fangstrapport

For å drive en best mulig forvaltning av fisken i vann og vassdrag i Øyer statsallmenning, vil fjellstyret gjøre et forsøk med frivillig rapportering av fangst.  Vi håper du vil ta deg tid til å føre dette rapportskjema for hver gang du har fisket.

Fiskeguide

Kartverkets kart