Fjelloppsynet

Fjelloppsynet er fjellstyrenes ansatte. Fjelloppsynet har svært variert arbeid og skal blant annet være sekretær for fjellstyret, drive saksbehandling, føre tilsyn med fjellstyrets hytter, drive praktisk tilrettelegging, informasjon, veiledning og kontrollere bruken av statsallmenningen. Fjelloppsynet har egen uniform og de fleste er tildelt begrenset politimyndighet. Fjelloppsynet skal forebygge miljøkriminalitet og bidra til at offentligrettslige bestemmelser overholdes og ivaretar både lokale og statlige oppsynsinteresser i området. Fjelloppsynet skal også se til at grunneiers og rettighetshavers privatrettslige bestemmelser overholdes.