Aksjøsetervegen

Adkomstveg til Svartsetra, Nysetra, Grotjønnsdalen, Kjeiken, Aksjøsetra, Åstdalssetra og Bøsetra.

Vinterbrøytet til Steinsetra.

Kontaktperson:  Lukas Gillebo tlf: 480 43 123

Billett-typer og priser:

  • Personbil, traktor, ATV: kr. 50
  • Årskort: kr. 1.500
  • Sesongkort sommer: kr. 1.000
  • Sesongkort vinter: kr. 600
  • Påskeuka, inkl nattparkering: kr. 300
  • Buss/Lastebil: kr. 100
  • Moped/motorsykkel kr. 10

Aksjøsetervegen på kart

Gasta Design