Glømmesetervegen

Glømmesetervegen er adkomstveg til setrene på Glømmesetra, den starter ved Åkvisla bom på Østfjellvegen. Hele vegen er vinterstengt. Vegen er sammenknyttet med nordre Veslesetervegen. Det er felles billettordning, slik at om du betaler ved innkjørsel på Glømmesetervegen kan du fritt kjøre ut Veslesetervegen.

Kontaktperson: Erland Glømmen. Tlf 416 68 550

Billett-typer og priser:

  • Personbil:kr. 30

  • Årskort: kr. 700

  • Lastebil: kr. 50

Glømmesetervegen på kart

Gasta Design