Hundersetervegen

Adkomstveg til Hundersetra, Nysetra og Hita.  Omfatter også Hitvegen og Pellevegen.

Vinterbrøytet til Pellestova.  Vinterparkering på Hundersetra.  Sidearm til Nysetra er ikke vinterbrøytet.

Kontaktperson:  Jens Roar Paulsrud tlf.61277418

Hundersetervegen har egen hjemmeside: http://hundersetervegen.no/index.htm

Billett-typer og priser:

  • Personbil: kr. 30
  • Årskort: Nei
  • Sesongkort sommer: Nei
  • Sesongkort vinter: Nei
  • Buss/Lastebil: kr. 30
  • Klippekort:  33 % rabatt

Klippekort kjøpes på Gaiastova og Esso Øyer.

Hundersetervegen på kart

Gasta Design