Østfjellvegen

Østfjellvegen er adkomstveg til setrene i nordre og indre del av fjellet.  De to greinene ender hhv. i Slæen og på Neråsten.  I Slæen er Østfjellvegen knyttet sammen med Goppollvegen sommerstid.  Her er det bom.  Kommer en fra Øyer må en løse billett for Goppollvegen, og kommer en fra Fåvang må en løse billett for Østfjellvegen.

Østfjellvegen er vinterbrøytet til Svarthaugen.  Det er Velforeninga som drifter parkeringsplassen, og skal du parkere her mer enn en dag må du betale avgift til Velforeninga. 

Kontaktperson:  Håvard Sagheim tlf 410 45 290
 

Billett-typer og priser:

  • Personbil: kr. 50
  • Årskort: Nei
  • Buss/Lastebil: kr. 100
  • Klippekort: 10 % rabatt. 

Klippekort kjøpes på Statoil på Tretten.

Østfjellvegen på kart

Gasta Design