Veslesetervegen

Adkomstveg til setrene på Nordre Veslesetra, Vedumssetra og Søkjelia.  Vinterbrøytet til parkeringsplass på Veslesetra, og videre til hyttefeltet.

Nå også med sommeråpen forbindelse til Goppollvegen.  Her må en betale bom på grensa.  De som kommer nordfra og skal inn i Øyer, betaler til Veslesetervegen.  De som kommer sørfra og skal til Fåvang, betaler til Goppollvegen (kr 50,-).

Kontaktperson: Edgar Enge tlf 906 30 068

Billett-typer og priser:

  • Personbil: kr. 40

  • Årskort: kr.1.200

  • Buss/Lastebil: kr. 100

  • Moped/motorsykkel: kr.20

Veslesetervegen på kart

Gasta Design