Øyer allmennings veger

Øyer allmenning har vegen mellom kommunegrensa og Bøsetra i Åstdalen, samt forbindelsene til Grava (Augsetervegen) og til Hornsjø (Lie-Hornsjøvegen).   Øyer allmenning drifter også Døblervegen.

Alle Øyer allmennings veger er vinterstengte.

Kontaktperson:  Per Magne Bryhn tlf. 917 59 429

Billett-typer og priser:

  • Personbil: kr. 50
  • Årskort: Nei
  • Sesongkort sommer: Nei
  • Sesongkort vinter: Nei
  • Buss/Lastebil: kr. 80
  • Moped/motorsykkel: kr. 15

Allmenningsvegene på kart

Gasta Design