Gardfesthaugen

Formålet med fredningen er å bevare et forholdsvis urørt skogområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har en særskilt betydning som en velutviklet gammel fjellgranskog med et artsmangfold særpreget av flere kravfulle og truete sopp- og lavarter samt forekomster av urskognær granskog. Området er representativt for humid fjellgranskog i regionen.

Verneforskriften kan du lese HER.

DSC_0032.JPG

Zoom i kartet ved å dobbeltklikke eller bruk hjulet på musa. Klikk på det enkelte objekt for mer informasjon.

 

-Tilbake til Verneområder