Beitebruksplan

Det er store verdier som høstes i skog og fjell i form av beitebruk, for Øyer er statsallmenninga det største og viktigste beiteområdet. Øyer kommune har laget en beitebruksplan som kan leses HER


Beitebruk

Årlig slippes 7000 - 8000 sau og rundt 500 storfe på beite.  Beitebruken er organisert gjennom beitelag, og det er ansatt gjetere.  I Skjelbua har det ligget gjeter for fe og sau - og tidligere også for hest - i generasjoner. Dyrene har derfor jevnlig og godt tilsyn hele sommeren.Det er lave tap av dyr på beite, og små konflikter i forhold til rovdyr.

Det er store verdier som høstes fra fjellet gjennom utmarksbeitet.

Beiteregler
For alles trivsel - både folk og dyr - har fjellstyret vedtatt beiteregler, som du kan lese her:
beiteregler


Seterdrift

I sin tid var det opp mot 250 setre i drift i Øyerfjellet.  I dag er det 12-15 stykker som drives tradisjonelt, med levering av melk fra ku eller geit.

Kartlegging av beiteressursene

Beiteressursene i fjellet har meget stor verdi. Beitet er kartlagt for omtrent 1/3 av allmenningen. Reultatene fra kartleggingen kan du se her:

Vegetasjonskart
Beite for sau
Beite for storfe