Møteplan 2018

31. Januar - dagmøte
  7. Mars
11. April
23. Mai
13. Juni - befaring/møte
22. August
12. September
17. Oktober
14. November
12. Desember

Styremøter avholdes på fjellstyrets kontor på Tretten fra kl. 19.00

-Innkallinger, sakslister og referat