Møteplan 2019

30. Januar - dagmøte
20. Februar
20. Mars
24. April
22. Mai
19. Juni - befaring/møte
21. August
18. September
16. Oktober
13. November
11. Desember

Styremøter avholdes på fjellstyrets kontor på Tretten fra kl. 18.00
Planleggingsmøte: kl.09.00
Befaring/styremøte: kl. 08.00

-Innkallinger, sakslister og referat