Back to All Events

Fjellstyremøte 22. mai 2019

Fjellstyret hadde møte 22. mai 2019. Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

36/19 Godkjenning av innkalling og sakliste
37/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
38/19 Referatsaker
39/19 Orienteringssaker
40/19 Søknad om å sette opp informasjonsskilt
41/19 Søknad om tilskudd til busstur
42/19 Årsmelding 2018
43/19 Årsregnskap 2018
44/19 Utvisning av dyrkingsparsell. Klagebehandling. Feste nr 621.
45/19 Revisjon av beitereglene
46/19 Ansettelse av daglig leder

Earlier Event: April 24
Fjellstyremøte april 2019
Later Event: September 13
Fjellstyremøte 28. august