Back to All Events

Fjellstyremøte april 2019

Fjellstyret hadde møte 24. april 2019. Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

28/19 Godkjenning av innkalling og sakliste
29/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
30/19 Referatsaker
31/19 Orienteringssaker
32/19 Fiskekort for utenbygdsboende med faststående redskap
33/19 Søknad om slipp av storfé - tilvisning av beiteormråde.
34/19 Trekning av småviltjakt med hund 2019
35/19 Endring av fiskeregler. Annen gangs behandling.

Earlier Event: March 28
Fjellstyremøte mars 2019
Later Event: May 28
Fjellstyremøte 22. mai 2019