Back to All Events

Fjellstyremøte august 2017

Fjellstyret hadde møte på fjellstyrekontoret den 23. august.  Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

42/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
43/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
44/17 Referatsaker
45/17 Orienteringssaker
46/17 Søknad om opprettelse av fritidsfeste. Feste nr 274.
47/17 Justert søknad om tilbygg på seterhus. Feste nr 185.
48/17 Søknad om sykkeltrasé mellom Steinsetra og stormyrvegen.

 

Earlier Event: June 14
Fjellstyremøte juni 2017
Later Event: September 20
Fjellstyremøte september 2017