Back to All Events

Fjellstyremøte januar 2018

Fjellstyret hadde møte på fjellstyrekontoret den 31. januar.  Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

  1/18 Godkjenning av innkalling og saklist
  2/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
  3/18 Referatsaker
  4/18 Orienteringssaker
  5/18 Møteplan 2018
  6/18 Turkjøring med hundespann
  7/18 Ny bu til erstatning for nåværende Skjelbu. Finansiering
  8/18 Budsjett 2018
  9/18 Arbeidsplan 2018
 

Earlier Event: December 6
Fjellstyremøte desember 2017
Later Event: March 7
Fjellstyremøte mars 2018