Back to All Events

Fjellstyremøte juni 2017

Fjellstyret har møte på Fjellstyrekontoret onsdag 14. juni etter å ha hatt befaring med Statskog.  Møtet er altså ikke på et bestemt klokkeslett. Sakene med innstilling kan du lese her:

35/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
36/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
37/17 Referatsaker
38/17 Orienteringssaker
39/17 Søknad om ombygging og utvidelse av hus. Feste nr 491.
40/17 Søknad om tomt til gjødselkum.
41/17 Søknad om oppføring av ledegjerder.

Earlier Event: May 24
Fjellstyremøte mai 2017
Later Event: August 23
Fjellstyremøte august 2017