Back to All Events

Fjellstyremøte mars 2018

Fjellstyret hadde møte på fjellstyrekontoret den 31. januar.  Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

10/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
11/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
12/18 Referatsaker
13/18 Orienteringssaker
14/18 Elgjakt 2018. Utlysing. 
15/18 Endring av kortpriser, småviltjakt
16/18 Endring av fiskekortpriser og fiskeregler. 
17/18 Tilvising av beiteområde for ny saubesetning

Earlier Event: January 31
Fjellstyremøte januar 2018
Later Event: April 25
Fjellstyremøte april 2018