Back to All Events

Fjellstyremøte oktober 2017

Fjellstyret hadde møte på fjellstyrekontoret den 18. oktober.  Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

56/17 Godkjenning av innkalling og saklist
57/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
58/17 Referatsaker
59/17 Orienteringssaker
60/17 Søknad om sykkeltrasé mellom Steinsetra og stormyrvegen
61/17 Søknad om inngjerding av seterhus. Feste nr 512.
62/17 Søknad om utvisning av tilleggsjord. Tretteslæen.
63/17 Søknad om utvisning av tilleggsjord. Brennlia.

Earlier Event: September 20
Fjellstyremøte september 2017
Later Event: December 6
Fjellstyremøte desember 2017