Back to All Events

Fjellstyremøte mai 2017

Fjellstyret hadde møte på fjellstyrekontoret den 24. mai.  Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

27/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
28/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
29/17 Referatsaker
30/17 Orienteringssaker
31/17 Søknad om utvidelse av seterbu - feste nr 285
32/17 Søknad om oppføring av utedo. Feste nr 182.
33/17 Søknad om utvisning av nattbeite/kve
34/17 Søknad om dyrking av restareal, samt mindre utvidelse av utvist areal. Feste nr 500.

Earlier Event: April 26
Fjellstyremøte april 2017
Later Event: June 14
Fjellstyremøte juni 2017