Back to All Events

Fjellstyremøte april 2017

Fjellstyret hadde møte på fjellstyrekontoret den 26. april.  Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

18/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
19/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
20/17 Referatsaker
21/17 Orienteringssaker
22/17 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.  Feste nr 261.
23/17 Søknad om å slippe beitedyr.  Tilvisning av beiteområde.
24/17 Søknad om oppføring av samlekve i Åstdalen.
25/17 Trekning av småviltjakta 2017
26/17 Forslag om endringer av beiteregler.

Earlier Event: March 15
Fjellstyremøte mars 2017
Later Event: May 24
Fjellstyremøte mai 2017