Søknad reinsjakt for innenbygds

ALLE FELT MED STJERNE MÅ FYLLES UT. Du skal få meldinga “din søknad er registrert” på skjermen når søknaden er sendt. Får du ikke denne meldinga har ikke søknaden gått gjennom.

Prioritering av korttype