Søknad fuglejakt

Hver jeger kan kun være oppført på en søknad. Etter at søknadsfristen er ute legges All kommunikasjon vil foregå med jaktleder pr epost

Navn (jaktleder) *
Navn (jaktleder)
Prioritering av periode og korttype
Korttype *
5 døgnskort gjelder i valgt periode. Med sesongkort kan du i tillegg jakte fra 6/10 - 23/12
Søkes det som lag skal navn og jegernummer fylles ut på alleJaktlagsmedlemmene
Jaktlagsmedlem 1
Jaktlagsmedlem 1
Jaktlagsmedlem 2
Jaktlagsmedlem 2
Jaktlagsmedlem 3
Jaktlagsmedlem 3
Jaktlagsmedlem 4
Jaktlagsmedlem 4
Jaktlagsmedlem 5
Jaktlagsmedlem 5
Jaktlagsmedlem 6
Jaktlagsmedlem 6