Småviltjakt i Øyer

Øyer statsallmenning har rike muligheter til småviltjakt. Terrenget er 430.000 dekar stort, og varierer fra snaufjell til myr og skogsområder.

Rype og hare finnes over hele allmenningen, mens i skogsområdene kan orrfuglen by på spennende opplevelser.

For all småviltjakt med hund i september er det krav om sauerenhetsbevis som ikke er eldre enn 2 år.

Jaktkort

Jaktkort for innenbygds med og uten hund selges uten begrensning, mot framvisning av jegeravgiftskort - betalt jegeravgift.

Jaktkort får du kjøpt her:

 • Coop Øyer

 • Coop Tretten

 • Circle K Tretten

 • Sport 1 Hafjell, Øyer

 Jaktkort for utenbygdboende uten hund selges kun på Inatur. Begrenset antall.

 • Kiwi Tretten

 • Circle K Øyer

 • Fjellstyrekontoret, Tretten

Korttyper og priser:

 

*Søknad før 1. april.
Ungdom kan løse gratis jaktkort t.o.m. det året de fyller 18 år. Utenbygds jegere under 18 år som ønsker å jakte med hund, må likevel søke og få tildelt slik jakt.

Jakttider

Fuglejakt for innenbygdsboende, samt utenbygdsboende uten hund:
15. sept - 24. sept og 01. okt - 23 des.

Fuglejakt for utenbygdsboende med hund:
- Periode 1: 15. sept - 19. sept og 6. okt - 23. des.
- Periode 2: 20. sept - 24. sept og 6. okt - 23. des.
- Periode 3: 01. okt - 05. okt og 06. okt - 23. des.

Harejakt for innenbygdsboende:
15. sept - 24. sept og 01. okt - 23. des.

Harejakt for utenbygdsboende:
01. okt - 23. des.

Søknad

Utenbygdsboende med hund:

Det er begrenset antall kort for utenbygdsboende med hund:

 • Fuglejakt: 45 kort fordelt på 3 perioder

 • Harejakt: 50 kort

Utenbygdsboende som vil jakte med hund, må søke innen 1. april.  Kortene fordeles ved loddtrekning.

Jaktbare arter

 • Ender:Brunnakke, Krikkand, Stokkand, Toppand, Kvinand, Siland, Laksand

 • Hønsefugl:Rype, Orrfugl

 • Vadefugl:Enkeltbekkasin, Rugde, Heilo

 • Ringdue

 • Kråkefugl:Skjære, Kråke, Ravn

 • Hare

 • Rødrev, Grevling, Røyskatt, Villmink, Mår

Tiur og røy er fredet. Se her for jakttidsrammer på de enkelte artene

Rypebestanden

Fjellstyret foretar rypetaksering i august hvert år. Taksten foregår etter standard metode med stående fuglehund.
På bakgrunn av resultatene blir det fastsatt en dagskvote (baglimit) hvert år.

Klikk på diagram for oversikt over rypebestand.

Treningsfelt for hare- og fuglehund

Trening av jakthunder kan foregå i tidsrommet 21.08 - 10.09, mot løsing av kort. Det stilles krav om gyldig sauerenhetsbevis for alle hunder som skal slippes under trening. Beviset skal ikke være eldre enn 2 år.

Fjellstyret administrerer 2 treningsfelt for fuglehunder og 1 for harehunder(se kart over treningsfeltene). Treningskort får du kjøpt på Circle K i Øyer og på Tretten

Følgende korttyper er tilgjengelige:

 

Jaktrapport

Alle som har løst småviltkort skal rapportere resultatet, uavhengig av om det er felt vilt eller ikke. 

Rapport leveres via denne lenken: