Elgjakt

I Øyerfjellet er det 330.000 daa med tellende areal for elg. Årlig felles det rundt 100 dyr. Jakta leies ut for 4 år om gangen, og fordeles ved loddtrekning.  Fjellstyret har anledning til å forbeholde inntil 60 % av kvota for innenbygdsboende.  For at et jaktlag skal godkjennens som innenbygds, må flere enn halvparten av medlemmene  inkl jaktleder være bosatt i Øyer.


Øyer østside forvaltningsområde for elg og hjort

Øyer fjellstyre har gått sammen med de private grunneierlagene og dannet felles forvaltningsområde på østsiden av Lågen i Øyer kommune.
Årlig kvote er på 200 dyr. Som grunnkvote deles ut ca 160 dyr, videre blir det delt ut tilleggsdyr under jakta.

 

Oversikt over jaktfelt i Øyer statsallmenning

Almenninga er delt inn i 18 jaktfelt.

 

Jakttid elg:

  • Ordinær jakt: 25. september - 31. oktober

  • Jaktperiode A: 25. september - 10. oktober

  • Jaktperiode B:11. oktober - 31. oktober


Søknad elgjakt

Søknad sendes via Inatur innen 2 mai.

Skjema fås ved henvendelse til Fjellstyrene i Oppland, 2881 Aust-Torpa. oppland@fjellstyrene.no Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ledige felt blir lagt ut på Inatur i god tid før fristen.


Treningsfelt for elghunder

Alle jaktlag med jakt i Øyer kommune, samt alle innenbygdsboende lag som har søkt jakt, får tilsendt tilbud om treningstid. Jaktlaget melder sin interesse til fjellstyret. Det tildeles en økt/dag, før eller etter kl. 12.. Jaktlagene tildeles like mange treningsøkter. Ledige økter utover dette tildeles ved loddtrekning blant jaktlagene. Jaktlaget kan slippe inntil 2 hunder i hver tildelte økt. Det er krav om sauerenhetsbevis for alle hunder som skal slippes under trening. Beviset skal ikke være eldre enn 2 år. Hundeeier/hundefører er ansvarlig for eventuelle skader på beitedyr. Skade på beitedyr meldes til Fjelloppsynet

Treningsterrenget er avgrenset slik:

  • Allmenningsgrensa fra Tretteslæen til Moksa - Moksa til Våsjøbekken - Våsjøen - Våsdalsbekken til kommunegrensa, og kommunegrensa vestover til Tretteslæen.

Trening av elghund kan foregå i tidsrommet f.o.m. 21. august t.o.m. 10. september etter tildelte økter

Villreinsjakt

Øyer statsallmenning inngår i Rondane Sør villreinområde, som omfatter fjellområdene fra Ringebu i nord til Åmot og Hamar i sør. Fjellstyret tildeler ca. 10% av kortene til utenbygdsboende jegere. Resten går til innenbygdsboende.

Jaktkort og priser

 

Jakttid:

F.o.m. 20 august t.o.m. 20. september.


Søknad villrein-jakt

Innenbygdsboende

Innenbygdsboende søker via nettsiden, innen 2. mai. Vi tar også i mot søknader pr brev. Tildeling av kort skjer ved loddtrekning på åpent trekningsmøte som kunngjøres på forhånd.
 

Utenbygdsboende

Utenbygdsboende søker via Inatur, innen 2. mai, eller Fjellstyrene i Oppland, 2881 Aust-Torpa. oppland@fjellstyrene.no
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tildeling av kort skjer ved felles trekning for Statsalmenningene, via Inatur.  Husk å prioritere område og korttype.


Jaktlag

Reinsjegere kan danne jaktlag på to måter:

  • Inntil 5 jegere som har fått tildelt fellingstillatelse

  • Inntil 3 jegere hvor minst en har fått tildelt fellingstillatelse. Den personen tillatelsen lyder på skal bestandig være med ut på jakt.

En person kan kun være medlem av ett jaktlag. Jegere som ønsker å danne jaktlag varsler dette til fjellstyret


Fellesjakt villrein

Følgende fellesjaktavtaler gjelder:

Ringebu statsallmenning: 20.08 - 20.09, sør for Samdalen - Allmenningsvegen
I tillegg er det grenseovergangsavtaler med Messelt: 20.08 - 20.09- inngang fra eget terreng

Rådyrjakt

Kvote:10 dyr, 4 kort åpent for alle og 6 kort forbeholdt innenbygdsboende

Jakttid:

  • Bukkejakt: 10.08 - 24.09 (kun bruk av rifle)

  • Ordinær jakt: 1.10 - 23.12

Hund:Kan benyttes etter 1.10

Pris:kr. 400,- per fellingstillatelse.

Ettersøksavtale kreves ved jakt på rådyr

Kortene blir fordelt etter loddtrekning.

Enkeltpersoner eller lag sender søknad til Øyer fjellstyre, 2635 Tretten / oyer@fjellstyrene.no innen 2. mai.

Beverjakt

Søknad om beverjakt sendes Øyer fjellstyre innen 30. november hvert år. Fellingstillatelsene fordeles ved loddtrekning etter prinsippet om 60% innenbygds og 40% utenbygds

Jakttid:
2.1 - 30.4 og 1.10 - 23.12. Det er ingen jakt i påska, dvs. fra og med palmehelga til og med 2. påskedag

Jaktområdene for bever er delt i fire soner:
1. Alt areal sør for Lie-Hornsjøvegen/Allmenningsvegen.
2. Alt areal mellom Lie-Hornsjøvegen og Aksjøsetervegen/Allmenningsvegen.
3. Alt areal nord for Aksjøsetervegen og vest for turiststi fra Brettdalen/Rondanestien.
4. Alt areal øst for turiststi fra Brettdalen/Rondanestien og Aksjøsetervegen/Allmenningsvegen.

Kart over jaktområdene

Pris:
Prisen pr. fellingstillatelse er kr. 500. Det er anledning til å søke som lag, med inntil 3 deltakere. Prisen er da kr. 500 pluss kr. 100 pr. ekstra deltaker. Hver jeger kan kun delta på ett jaktlag.