Verneområder

Innen Øyer statsallmenning er det tre områder vernet som naturreservat etter naturmangfoldloven:


For hvert område er det egne forskrifter, som regulerer hva som er tillatt og ikke. Se det enkelte område for mer informasjon.

I hele kommunen er det ytterligere tre slike områder. 

Dette er Bårdsengbekken (bekkekløft), Trettenstryka (fuglefredningsområde) og Rolldalen (bekkekløft/edelløvskog).

Naturreservat.jpg