Historie

I Øyerfjellet finnes spor etter mennesker fra alle tider.  Historisk har utmarka vært av avgjørende betydning.  Jakt og fangst har foregått så lenge det har bodd folk i Norge.  Seterbruk og beitebruk i mange hundre år. Her forteller vi litt av Øyerfjellets historie:

17092011036.JPG