Back to All Events

Fjellstyremøte september 2017

Fjellstyret hadde møte på fjellstyrekontoret den 20. september.  Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

49/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
50/17 Godkjenning av protokoll  fra forrige møte
51/17 Referatsaker
52/17 Orienteringssaker
53/17 Frifall av dyrkingsparsell. Feste nr 629.
54/17 Søknad om oppføring av mindre samlekve på Steinsetra
55/17 Mindre tiltak på hus på setre og parseller - delegering til fjellstyrekontoret.

Earlier Event: August 23
Fjellstyremøte august 2017
Later Event: October 18
Fjellstyremøte oktober 2017